2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6256_v1.JPG (370/389):