2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6262_v1.JPG (373/389):