2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6276_v1.JPG (375/389):