2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6278_v1.JPG (376/389):