2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6325_v1.JPG (380/389):