DSCF4806_v1_jjo_lausitzcamp2013.JPG (15/389):

Klimacamp, lausitz, 2013, proschim, campleben