2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6376_v1.JPG (389/389):