2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6360.JPG (385/389):