2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6301.JPG (377/389):