2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6258_v1.JPG (371/389):