2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6260_v1.JPG (372/389):