2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6254_v1.JPG (369/389):