2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6314.JPG (378/389):