2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6344_v1.JPG (383/389):