2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6355.JPG (384/389):