2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6363.JPG (386/389):