2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6331_v1.JPG (381/389):