2013jjo_tagebauhambacherforst_DSCF6317.JPG (379/389):